Voor een beter balans

De Special health Group is mede gericht op cliënten met AD(H)D en eventueel bijkomende psychische klachten. De behandeling heeft tot doel om een betere balans te stimuleren en een verhoogde kwaliteit van leven te bereiken. U kunt daarbij denken aan verbeterde resultaten op het gebied van bijvoorbeeld studie, werk, persoonlijke relaties en financiële stabiliteit.

Zorg op maat

Voorop staat een cliëntgerichte werkwijze. Directe toegankelijkheid, zonder verwijzing van uw huisarts, en deskundige zorg op maat voor psychische problemen staan hoog in het vaandel bij de organisatie. Diagnostiek en behandeling van uiteenlopende psychische klachten kunnen altijd op korte termijn, zonder wachttijd, worden gestart en gecontinueerd, zodat uw klachten snel tot het verleden kunnen behoren.

Wat is AD(H)D

AD(H)D wordt pas sinds het begin van de jaren negentig erkend bij volwassenen. Zodoende staat de expertise nog in de kinderschoenen en duurt het bij volwassenen gemiddeld 12,5 jaar voordat de diagnose AD(H)D wordt gesteld. De periode voorafgaand kenmerkt zich regelmatig door veelvuldig hulp zoeken en behandelingen voor terugkerende klachten, zoals burn-out, depressie, angstklachten, dwangklachten, verslavingsklachten, minderwaardigheidsgevoelens, persoonlijkheidsproblematiek en/of chronische vermoeidheid.

Van jongs af aan loopt men in meer of mindere mate tegen verschillende problemen aan op alle mogelijke levensgebieden zoals werk, studie, relaties, financieel etc. AD(H)D is sterk erfelijk. Klinische ervaringen en wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat als er een familielid is met AD(H)D, of een verdenking ervan, er vaak meerdere familieleden deze aangeboren aandoening in wisselende mate kunnen hebben. AD(H)D komt voor bij circa 4-5 % van de bevolking, maar wordt helaas te weinig herkend. Dit is te wijten aan een gebrek aan ervaring, de complexiteit van AD(H)D klachtenpatronen (door wisseling van de intensiteit van de klachten en veranderingen in de tijd binnen dezelfde persoon) en de vaak bijkomende bovenstaande psychische klachten, die veelal ontstaan door het hebben van AD(H)D. Een goede reden om u aan te melden kan zijn dat u zich herkent in de symptomen, of als er AD(H)D in uw familie voor komt. Ook is het mogelijk een second opinion te laten doen, als de diagnose eerder werd onderzocht maar niet werd gesteld, terwijl u zich wel herkent in de problemen die AD(H)D met zich mee kunnen brengen. Misschien is de verdenking op AD(H)D ooit bij u genoemd of werd de diagnose gesteld, maar bent u er nooit voor behandeld? Ook dan kunt u zich aanmelden voor bijvoorbeeld een medicatieconsult of andere behandelmogelijkheden.

Wij willen AD(H)D bij volwassenen extra onder de aandacht brengen om verschillende redenen:

Bij volwassenen zijn de klachten vaker meer complex dan bij kinderen. Volwassenen kunnen uiteenlopende compensatiemechanismen hanteren om beter te kunnen functioneren. Een partner die de administratie doet of de afspraken bijhoudt in de agenda, die anders te vaak worden vergeten door de partner met AD(H)D, is een compensatie voor het uitstelgedrag en de vergeetachtigheid, die beiden veel voorkomen. Een bijzonder voorbeeld is iemand die ondernemer is geworden om meer vrijheid te hebben en creatieve beslissingen mag nemen wanneer het hem of haar uitkomt, zonder dat er op de vingers wordt gekeken door een leidinggevende. Hierdoor ontstaan er minder klachten van de AD(H)D, omdat er over het algemeen minder druk wordt ervaren van buitenaf.

Daarnaast komen er vaker bijkomende psychische klachten voor en wordt de diagnose sneller gemist doordat de AD(H)D klachten worden gemaskeerd en wordt er aansluitend een inadequate behandeling gegeven.

Hierdoor is de geleverde zorg niet effectief, kunnen de klachten steeds terugkomen, zijn mensen met een ongediagnosticeerde AD(H)D vaak veel langer in zorg dan nodig en is de kwaliteit van leven vaak dramatisch lager dan wanneer de complexiteit van AD(H)D wordt onderkend. Ook is er binnen de GGZ vooralsnog te weinig expertise en ervaring op het gebied van de complexe diagnostiek van AD(H)D bij volwassenen. Regelmatig wordt er niet breed genoeg gekeken naar de achterliggende oorzaken van bijvoorbeeld een steeds terugkerende burn-out of angst- en paniekklachten. Daarnaast is er ook sprake van overlappende symptomen, die tot verschillende psychiatrische diagnoses kunnen behoren en tevens nog naast elkaar kunnen voorkomen. Om het juiste onderscheid te kunnen maken, is het absoluut noodzakelijk om een optimale behandeling van de klachten te bewerkstelligen.

Voor kinderen is er vanaf de leeftijd van circa 7 jaar de mogelijkheid om zich aan te (laten) melden. In goed overleg bestaat de mogelijkheid om jongere kinderen te laten onderzoeken op AD(H)D, met name voor een second opinion bij al op zeer jonge leeftijd gestelde PDD-NOS (aan autisme verwante stoornis). Tussen beiden bestaat een zeer grote mate van overlappende symptomen. Het verschil is dat PDD-NOS minder adequaat kan worden behandeld dan AD(H)D en de laatste het meest effectief te behandelen is van alle psychiatrische problematiek in het algemeen.