Body Health Check

Misschien bent u er al bewust mee bezig of heeft u het in de media vernomen: Preventief met uw gezondheid bezig zijn, is dé manier om vitaal in het leven te staan of ergere klachten zelfs te voorkomen.

Hét hulpmiddel om de gezondheid en levensstijl te meten en daardoor te kunnen bouwen aan een gezonde toekomst, vindt o.a. plaats via een onderzoek waarbij verschillende parameters in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt er een bodyscan gemaakt. Dit systeem is een uitstekend hulpmiddel bij het vaststellen van oorzaken bij klachten en het bepalen van een effectieve behandeling. Het uit de ruimtevaart afkomstig geneeskundig meetsysteem dat wordt gebruikt, heeft door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de metingen

betrouwbaar zijn. Dit is het eerste gezondheidssysteem dat de reguliere en de alternatieve geneeskunde met elkaar verbindt en een brug slaat tussen de Oosterse energetische logica en de Westerse geneeskunde op basis van ‘meten is weten’. Het is de unieke combinatie die op dit moment in meer dan 55 landen wordt toegepast. De oorzaken achter de symptomen komen eenvoudiger en sneller aan het licht waardoor de klachten doeltreffend te bestrijden zijn. Doordat de behandeling zich richt op de oorzaken en niet op de symptomen, neemt de effectiviteit van de behandeling toe en worden er sneller resultaten geboekt.

Het systeem geeft aan of er sprake is van vitaminen- enzymen- en mineralentekorten, stoornissen in de hormoonhuishouding, littekenstoornissen, verzuring opgeslagen in het lichaam, gebitsproblemen, allergische reacties, voedingsallergieën, invloed van stress en emotionele factoren.

Met de juiste behandeling kunnen blokkades, stoorvelden, disbalansen en oorzaken van ziekten worden opgeheven.

De bevindingen die voortkomen uit de metingen worden in ons centrum getoetst d.m.v. regulier onderderzoek. De meting kan worden ingezet voor complementaire diagnostiek, preventie, chronische ziekten en het opsporen van oorzaken van ziekten en gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, gebrek aan energie, buikklachten, huidproblemen, niet lekker in uw vel zitten, pijn in spieren, gewrichten, pezen etc.

Een eerste volledige screening neemt anderhalf uur in beslag, de balansmeting. Aan de hand van de eerste balansmeting wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek noodzakelijk is. In combinatie met alle gegevens wordt er zo nodig een behandelplan opgezet.