Psychische klachten | Het kan iedereen overkomen.

Ieder mens kan door allerlei oorzaken last hebben van lichamelijke en psychische klachten. Deze ontstaan vaak geleidelijk, zoals gevoelens van somberheid, slaapproblemen, angst, paniek, piekeren, verwardheid of problemen op relationeel vlak, met uw kinderen, partner of collega’s. Het komt ook regelmatig voor dat er een combinatie van bovenstaande klachten zijn, of waarbij lichamelijke problemen zijn ontstaan door psychische klachten en visa versa.

In Nederland hebben ca. 3 miljoen mensen regelmatig voor kortere of langere duur last van psychische klachten, die na verloop van tijd kunnen verdwijnen maar in een later stadium zich weer manifesteren. Door bepaalde gebeurtenissen, problemen of langdurige stress, worden de klachten weer geactiveerd en komen ze terug.

Acceptatie

Een groot probleem bij de behandeling van psychische aandoeningen is angst en schaamte. Vaak wordt gedacht dat je gek bent of geestesgestoord. Door de moderne inzichten in de werking van de hersenen, weet men nu dat het in feite om centrale zenuwaandoeningen gaat, die vaak goed kunnen worden behandeld of genezen.

Diagnose

Vanwege de complexiteit is het voor een huisarts, psycholoog of psychiater vaak lastig om vast te stellen om welke aandoening het precies gaat. Vaak horen dezelfde symptomen bij verschillende aandoeningen. En de vraag is of u tijdelijk niet lekker in uw vel zit en te maken heeft met een depressie of burn-out, of dat er sprake is van een psychische aandoening die op een andere manier uw leven beïnvloedt.

Behandeling

De special Health Group inventariseert samen met u de klachten, waarna de therapie wordt aangeboden waar u zich prettig bij voelt en wat u zelf het liefst wil in het behandelingstraject. Wel of geen medicijnen of liever toch eerst proberen met natuurlijke medicatie. Er zijn verscheidene mogelijkheden, zoals individuele therapie bij een psycholoog, groepstherapie, mindfullness, EMDR, hypnotherapie en overige behandelingen.

De ernst van uw klachten bepalen mede de mogelijkheden. Bij behandelingen die gepaard gaan met psychosen, kan een tijdelijke opname in een open of gesloten psychiatrische afdeling van een instelling of ziekenhuis nodig zijn.

Oorzaken

Mogelijke oorzaken van psychische aandoeningen kunnen onder andere zijn:

– Alcoholmisbruik (delier)
– Trauma door ongeval, overlijden of andere ernstige gebeurtenis
– Erfelijke aanleg (aangeboren)
– Hard en soft drugs
– Seksueel misbruik
– Mishandeling, zowel geestelijk als lichamelijk
– Hersenaandoeningen
– Hersenbeschadigingen (o.a. beroerte)
– Jeugdtrauma’s (pesten, gezinsproblemen, mishandeling, misbruik)
– Manische en manisch-depressieve stoornissen
– Opvoedingsproblemen
– Psychische overbelasting (burn-out)
– Schizofrene aandoeningen
– Problematiek in de gezinssituatie

In veel gevallen is er sprake van een combinatie van oorzaken, die elkaar kunnen versterken. De oorzaken van de psychische aandoeningen kunnen zowel recentelijk als in het verre verleden zijn ontstaan.

Op onze website worden er diverse aandoeningen en therapieën toegelicht. Mocht u zich hier niet in herkennen of wordt uw klacht niet genoemd, dan houdt dat niet in dat u zich het inbeeldt of dat er niets aan te doen is. Als u zich geestelijk en/of lichamelijk beter wilt voelen, dan bent u al op de goede weg en kunt u een afspraak met ons maken om de klachten te bespreken. Daarna bieden wij een passend behandelingstraject aan, waarbij voorop staat dat u zich prettig voelt.