Intake consult maximaal 55 min.
€ 150,-
vervolg consult maximaal 55 min.
€ 85,-
controle consult 30 min.
van € 65,- tot 90,-
Overige consulttijden worden berekend per 20 minuten.
Dit is excl. reistijden indien het consult op locatie plaats vind.
€ 45,- per 20 minuten
 
 telefonisch consult per 10 min.  € 30,-
Het tarief geldt zowel voor de directe als de indirecte tijd. De directe tijd is de tijd dat wij met u in gesprek zijn, zowel persoonlijk als telefonisch of de tijd dat wij uw  e-mail beantwoorden. De indirecte tijd is de tijd die wij besteden aan o.a. het  doornemen van de vragenlijsten, verslagen, onderzoeken of het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Na een consult wordt er dus in het algemeen nog nawerktijd in rekening gebracht. De verwachte nawerktijd wordt tijdens het consult met u besproken, zodat u vooraf weet wat daarvan de kosten zijn.
Begeleiding naar uw specialist, behandeling, of overige.
Dit is excl. reistijd, reiskosten, hotelovernachting.
Wanneer er sprake is van bijzonder lange reistijden en/of
overnachtingen, worden deze per situatie bekeken en berekent.
€ 22,50
per 20 minuten
Bovengenoemde bedragen zijn incl. BTW maar excl. de behandeling van de specialist, eventuele supplementen of overige kosten. De consulten dienen na afloop contant of per pin te worden voldaan. Behandelingen welke uitgevoerd worden door de specialist, worden onder de betalingscondities van de behandelaar afgerekend.

Enkele specialisten waar wij mee samenwerken zijn aangesloten bij de AVIG, VBAG of MBOG. informeer van te voren bij uw verzekeraar of uw behandeling/ consult wordt vergoed.